Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej

Więcej informacji na stronie Wiadomości Uczelnianych...

Zbiórka darów

Edycja 2014/2015

Rusza VII edycja Dziecięcej Politechniki Opolskiej. W tym roku przygotowaliśmy dla młodych studentów 500 miejsc (dwie grupy dwustuosobowe w Opolu i jedna stuosobowa w Strzelcach Opolskich).

To prawdziwy sukces całego zespołu przygotowującego tegoroczną edycję Politechniki Dziecięcej, gdyż tak wielu młodych studentów będzie mogło dołączyć do „braci akademickiej”. Przygotowanie trzech tak licznych grup było w dużej mierze możliwe także dzięki umowie sponsoringowej, którą podpisaliśmy w tym roku z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Przed nami kolejny rok akademicki Politechniki Dziecięcej, który przyniesie nowe, ciekawe, inspirujące wykłady. Ponownie każdy z młodych studentów będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Przeniesiemy studentów do ubiegłego wieku, by sprawdzić jak powstało promieniowanie X. Wybiegniemy w przyszłość, by przewidzieć co jeszcze będą potrafiły technologie informatyczne i sprawdzimy czym tak naprawdę jest internet. Nie zabraknie w naszych rozważaniach ekonomii i podpowiedzi jak nauczyć się języków obcych, a także jak ważny jest w naszym życiu głos. Przedstawimy również dzieciom najnowsze i przyszłościowe rozwiązania w motoryzacji.


Dr hab. inż. Anna Król, prof. PO
Pełnomocnik Rektora ds. Politechniki Dziecięcej

Edycja 2014/2015

Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy powstał w Tybindze w 2002 roku i od tego czasu wiele uczelni otworzyło się dla małych słuchaczy. W Polsce: w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu, a od kilku lat również w Opolu dzieci mogą pogłębiać swoją pasję poznawczą.

W 2014 roku zakończono szóstą edycję Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Od początku jej istnienia tę „uczelnię dla młodych studentów” ukończyło 1550 absolwentów.
Każda edycja to nowe tematy wykładów, ciekawe prezentacje, inspirujące konkursy. Studenci Dziecięcej Politechniki Opolskiej otrzymują indeksy, a w nich zaliczenia wykładów. Absolwenci DPO uzyskują na zakończenie cyklu wykładów pamiątkowy biret oraz dyplom.


Wykłady z zakresu badań i zainteresowań wykładowców odbywają się w soboty raz w miesiącu. Zajęcia są specjalnie przygotowane dla młodego (bardzo młodego) audytorium w salach dydaktycznych Politechniki Opolskiej. Ze względu na wiek słuchaczy (9-12 lat) czas zajęć przewidziany jest na ok. 45 min. W trakcie wykładów Rodzice i Opiekunowie mogą śledzić wykład w sąsiednich salach. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Dziecięcej Politechniki Opolskiej.