Niespodzianka od Filharmonii Opolskiej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że najbliższe spotkanie w ramach DPO będzie nieco dłuższe.

Po wykładzie „Człowiek a środowisko – wzajemnie relacje” przygotowaliśmy dla Państwa krotką niespodziankę muzyczną – warsztaty artystyczno – edukacyjne prowadzone przez Filharmonię Opolską.

Szacujemy, że cale spotkanie (wykład + koncert) potrwają około 75-80 minut.

Podziękowanie za zbiórkę żywności, zabawek i odzieży dla osób potrzebujących

Kierownik i pracownicy ośrodka pomocy społecznej w Białej pragną podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę żywności, zabawek i odzieży dla osób potrzebujących z terenu naszej gminy.

Dziękujemy pracownikom i studentom Politechniki Opolskiej, dzięki którym możliwe stało się wsparcie rzeczowe osób najuboższych w tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć Państwu, moc gorących życzeń, dużo ciepła, radości i wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizacji zamierzonych celów, samych sukcesów i wszelkiej pomyślności.

Kierownik i pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Szanowni Państwo,
Zanim podamy dokładne terminy i tematy wykładów bieżącej edycji DPO informujemy, że w nadchodzącym roku akademickim podczas wykładów młodzi studenci odkryją m.in. fascynujący świat grafiki komputerowej, przeniosą się w wirtualne przestrzenie, wylądują wraz z Kameleonem na Marsie, dowiedzą się o wzajemnych relacjach człowieka i środowiska, zajrzą do wnętrza schodów ruchomych i wind.

Przypominamy, że spotykać się będziemy w soboty, zgodnie z poniższym kalendarzem: 19.11.2016; 10.12.2016; 14.01.2017; 4.02.2017; 18.03.2017; 22.04.2017.

Pozdrawiamy, Zespół DPO

Dziecięca Politechnika Opolska

Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy powstał w Tybindze w 2002 roku i od tego czasu wiele uczelni otworzyło się dla małych słuchaczy. W Polsce: w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu, a od kilku lat również w Opolu dzieci mogą pogłębiać swoją pasję poznawczą.

W 2016 roku zakończono ósmą edycję Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Od początku jej istnienia tę „uczelnię dla młodych studentów” ukończyło ponad 2500 absolwentów.
Każda edycja to nowe tematy wykładów, ciekawe prezentacje, inspirujące konkursy. Studenci Dziecięcej Politechniki Opolskiej otrzymują indeksy, a w nich zaliczenia wykładów. Absolwenci DPO uzyskują na zakończenie cyklu wykładów pamiątkowy biret oraz dyplom.


Wykłady z zakresu badań i zainteresowań wykładowców odbywają się w soboty raz w miesiącu. Zajęcia są specjalnie przygotowane dla młodego (bardzo młodego) audytorium w salach dydaktycznych Politechniki Opolskiej. Ze względu na wiek słuchaczy (9-12 lat) czas zajęć przewidziany jest na ok. 45 min. W trakcie wykładów Rodzice i Opiekunowie mogą śledzić wykład w sąsiednich salach. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Dziecięcej Politechniki Opolskiej.