Dodatkowa grupa wykładowa w Opolu

Z radością informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem Dziecięcą Politechniką Opolską, prof. Marek Tukiendorf - rektor uczelni i jednocześnie pierwszy prelegent tegorocznej edycji wydarzenia - zdecydował o utworzeniu dodatkowej, dwustuosobowej grupy w Opolu.

Cieszy nas pęd do wiedzy naszych najmłodszych studentów - powiedział rektor - i zrobimy wszystko, żeby znaleźć dla nich miejsce w uczelnianych ławach. Do zobaczenia na pierwszym wykładzie!

Druga grupa wykładowa zostanie utworzona spośród już zarejestrowanych kandydatów, którzy zgłosili chęć udziału w zajęciach podczas rekrutacji 7 października 2015. O szczegółach poinformujemy Państwa mailowo.

Dziecięca Politechnika Opolska

Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy powstał w Tybindze w 2002 roku i od tego czasu wiele uczelni otworzyło się dla małych słuchaczy. W Polsce: w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu, a od kilku lat również w Opolu dzieci mogą pogłębiać swoją pasję poznawczą.

W 2015 roku zakończono siódmą edycję Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Od początku jej istnienia tę „uczelnię dla młodych studentów” ukończyło 2050 absolwentów.
Każda edycja to nowe tematy wykładów, ciekawe prezentacje, inspirujące konkursy. Studenci Dziecięcej Politechniki Opolskiej otrzymują indeksy, a w nich zaliczenia wykładów. Absolwenci DPO uzyskują na zakończenie cyklu wykładów pamiątkowy biret oraz dyplom.


Wykłady z zakresu badań i zainteresowań wykładowców odbywają się w soboty raz w miesiącu. Zajęcia są specjalnie przygotowane dla młodego (bardzo młodego) audytorium w salach dydaktycznych Politechniki Opolskiej. Ze względu na wiek słuchaczy (9-12 lat) czas zajęć przewidziany jest na ok. 45 min. W trakcie wykładów Rodzice i Opiekunowie mogą śledzić wykład w sąsiednich salach. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Dziecięcej Politechniki Opolskiej.