Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, o tym, że już niedługo rusza kolejna, dziewiąta już, edycja Dziecięcej Politechniki Opolskiej.

Jej studentami mogą zostać dzieci w wieku od 9 do 12 lat czyli urodzone w latach 2004-2007.

Rekrutacja, wyłącznie elektroniczna, odbędzie się 27 września 2016 (wtorek) od godz. 8.00, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej DPO.
Formularz będzie dostępny bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji.

Uwaga!!! Prosimy koniecznie przeczytać regulamin.

Serdecznie zapraszamy, zespół DPO

Dziecięca Politechnika Opolska

Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy powstał w Tybindze w 2002 roku i od tego czasu wiele uczelni otworzyło się dla małych słuchaczy. W Polsce: w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu, a od kilku lat również w Opolu dzieci mogą pogłębiać swoją pasję poznawczą.

W 2016 roku zakończono ósmą edycję Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Od początku jej istnienia tę „uczelnię dla młodych studentów” ukończyło ponad 2500 absolwentów.
Każda edycja to nowe tematy wykładów, ciekawe prezentacje, inspirujące konkursy. Studenci Dziecięcej Politechniki Opolskiej otrzymują indeksy, a w nich zaliczenia wykładów. Absolwenci DPO uzyskują na zakończenie cyklu wykładów pamiątkowy biret oraz dyplom.


Wykłady z zakresu badań i zainteresowań wykładowców odbywają się w soboty raz w miesiącu. Zajęcia są specjalnie przygotowane dla młodego (bardzo młodego) audytorium w salach dydaktycznych Politechniki Opolskiej. Ze względu na wiek słuchaczy (9-12 lat) czas zajęć przewidziany jest na ok. 45 min. W trakcie wykładów Rodzice i Opiekunowie mogą śledzić wykład w sąsiednich salach. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Dziecięcej Politechniki Opolskiej.