NAJBLIŻSZY WYKŁAD:

Opole, 14.12.2019 r.:

Uroczyste otwarcie DPO w dniu 16 listopada br.


Uroczyste otwarcie: Rektor Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Marcin Lorenc.
Wykład: prof. dr hab. Krzysztof Malik pt.: „ Kapitalne pieniądze”.
Występ: Akademicki Chór Politechniki Opolskiej.
Uwaga: Informacja dla grupy z godz. 9:00 i 11:00.

Dziecięca Politechnika Opolska


Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy powstał w Tybindze w 2002 roku i od tego czasu wiele uczelni otworzyło się dla małych słuchaczy. W Polsce: w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu, a od kilku lat również w Opolu dzieci mogą pogłębiać swoją pasję poznawczą.

Każda edycja to nowe tematy wykładów, ciekawe prezentacje, inspirujące konkursy oraz akcje społeczne. Studenci Dziecięcej Politechniki Opolskiej otrzymują indeksy, a w nich zaliczenia wykładów. Absolwenci DPO uzyskują na zakończenie cyklu wykładów pamiątkowy biret oraz dyplom.

Wykłady z zakresu badań i zainteresowań wykładowców odbywają się w soboty raz w miesiącu. Zajęcia są specjalnie przygotowane dla młodego (bardzo młodego) audytorium w salach dydaktycznych Politechniki Opolskiej. Ze względu na wiek słuchaczy (9-12 lat) czas zajęć przewidziany jest na ok. 45 min. W trakcie wykładów Rodzice i Opiekunowie mogą śledzić wykład w sąsiednich salach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Dziecięcej Politechniki Opolskiej.